Giới thiệu
Máy bắn điện

 

Máy gia công xung điện CNC đời mới với độ chính xác  cao.

Hệ thống  gá hiện đại, nhanh, chính xác 10 micron.

Hiệu quả cao với chế độ EDM Thô, Tinh, Mirror.