Sản phẩm
KHUÔN MẪU
Tinh Minh chuyên sản xuất các loại khuôn mẫu cho ngành nhựa, khuôn dập, khuôn ngành dược, phụ tùng và đồ gá cho ngành cơ khí, điện tử...Chúng tôi bảo đảm mang lại cho khách sản phẩm chất lượng.