Hình ảnh
Giới thiệu chung

Tất cả những chi tiết cơ khí, sản phẩm ép nhựa được bộ phận kiểm tra chất  lượng kiểm tra đầy đủ những tiêu chí kỹ thuật được yêu cầu với tinh thần trách nhiệm cao.