Hình ảnh
SODICKAP200
SODICK EPOC 300
W_001
Giới thiệu chung

 

 

Máy cắt dây xung điện với độ chính xác 5 micron. 

Hệ thống xỏ dây tự động

Chức năng U-V cho góc nghiêng tới 15o