Hình ảnh
E_002
E_003
E_004
E-005
Giới thiệu chung

 

 

Máy gia công xung điện có khả năng kết

hợp 3 trục X, Y, Z dễ dàng giải quyết những
 
vấn đề trong gia công.